Ronda Veritas I Report ni Erika Chiong sa Peace Caravan June 28

Recording ng ulat ni Ericka Chiong para sa Veritas 846 Radyo Totoo kaugnay ng nagaganap na Peace Caravan sa araw ng Huwebes June 28. Pakinggan at palaganapin!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s